Maľba – kresba

Dávate prednosť klasickým výtvarným technikám?
Potrebujete sa pripraviť na talentové skúšky?
Alebo si len chcete vyrobiť vlastný originál?

Nájdete tu ponuku kurzov zameranú na klasické výtvarné techniky, ako sú kresba ceruzou, pastelom, rudkou, uhlíkom, akvarelom, temperovými, akrylovými či olejovými farbami. Individuálny prístup lektora zaručí vašu spokojnosť a napredovanie vo zvolených technikách, podľa vašich schopností. Naučíme sa niečo o tvaroch, perspektíve, svetle a tieni, zátiší, portrétoch, krajinomaľbe, figurálnej tvorbe či celkovej kompozícii obrazu.