Producentská spoločnosť pre audiovizuálnu tvorbu

FILMOVÝ PROJEKT

PRIPRAVOVANÝ
CELOVEČERNÝ
KINOFILM

CASINO.$K

ŽIVOT JE JEDINÁ HRA,
KTORÚ SI NEVYBERIEŠ SÁM

„Ľudia si myslia, že kasíno je o sexe, alkohole a peniazoch, mýlia sa, je to ešte lepšie.“