Art4 Centrum Vás pozýva na podujatie

Slovensko-Maďarské vzťahy v čase

7. mája, Košice

Konferencia na pôde: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2
Prehliadka mestom: zraz pred hotelom Hilton
Prezentácia filmu: kino Veritas, Dominikánske námestie

PROGRAM

 • 8:45 - 9:00
  Príhovor a otvorenie Odbornej konferencie
 • 9:00 - 9:15
  Prezentácia projektu „SKHU Vzťahy v čase"
 • 9:15 - 12:00
  Blok 1: Špecifické slovensko-maďarské vzťahy v kultúrnom kontexte s diskusiou o témach, ktoré boli prezentované v predchádzajúcich blokoch
 • 12:00 - 13:00
  Obedňajšia prestávka
 • 13:00 - 14:30
  Blok 2: Špecifické slovensko-maďarské vzťahy v historickom kontexte s diskusiou o témach, ktoré boli prezentované v predchádzajúcich blokoch
 • 15:15 - 15:45
  Podpis Memoranda o budúcej spolupráci medzi slovenskými a maďarskými inštitúciami
 • 15:30-16:30
  Prehliadka mesta Košice so sprievodcom
 • 16:30-16:45
  Privítanie hostí a predstavenie projektu slovensko-maďarského filmu Robinson & Crusoe (kino Veritas)
 • 16:45-18:15
  Premietanie filmu Robinson & Crusoe
 • 18:15-19:15
  Diskusia k filmu s autormi a hercami filmu
 • 19:15 - 21:30
  Záverečné zhodnotenie podujatia a ukončenie celého podujatia

Online stream

Pripojenie do videokonferencie
Pripojiť sa

Art4 Centrum Vás pozýva na podujatie projektu „SKHU Vzťahy v čase”, ktorý je podporený v rámci Programu Interreg Maďarsko-Slovensko!

Dátum: 07.05.2024

Miesto konania:
Odborná konferencia na pôde UPJŠ Šrobárova 2, Košice
Prehliadka mestom Košice: zraz pred Hotelom Hilton
Premietanie filmu: Kino Veritas, Dominikánske námestie

Program:
Očakávajte bohatý program plný odborných príspevkov a diskusiií o slovensko-maďarských vzťahoch v kultúrnom a historickom kontexte, premietanie a diskusiu k filmu "Robinson & Crusoe" a spoznanie mesta Košice v kontexte kultúrnych slovensko-maďarských vzťahov.

Projekt „SKHU Vzťahy v čase” je podporený Fondom malých projektov v rámci Programu Interreg Maďarsko-Slovensko. Finančná podpora zo strany Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 39 645 €.

Pre viac informácií o projektoch podporovaných Fondom malých projektov navštívte webovú stránku:
https://spf-viacarpatia.eu/