Svetové dedičstvo

dokumentárny cyklus (Jasov, Betliar, Lillafüred, Parádsasvár)

Inovatívny charakter projektu SKHU4CULTURE – Projektoví partneri hľadali spôsob ako zaujať čo najväčšiu masu ľudí a to pútavým obsahom, ktorý bude netradične spracovaný. V minulosti mali obyvatelia problém s nedostatkom informácií o možnostiach, ktoré prihraničné regióny ponúkali z pohľadu jednodňových výletov. Situácia sa na trhu zmenila a v súčasnosti, a to aj vďaka programom cezhraničnej spolupráce, vzniklo množstvo brožúr a publikácií, ktoré sú dostupné v mestských informačných a turistických centrách.
Pri realizácii projektu sa stretli na jednej strane skúsenosti z filmovej produkcie slovenského partnera a na starne druhej boli doplnené o hudobnú produkciu uznávaných hudobníkov z mesta Eger, s cieľom vytvoriť audiovizuálny nástroj s unikátnym príbehom, ktorý má zdôrazniť práve autenticitu vybraných destinácií.
Umenie, ktoré pomáha cestovnému ruchu...
Počas projektu sa kládol dôraz nato, že projekt má priniesť inovatívnu audiovizuálnu propagáciu, ktorá má za cieľ zlepšiť aktuálny súbor dostupných propagačných materiálov a podporiť záujem obyvateľov o návštevu vybraných turistických destinácií. Cezhraničný charakter sa odrážal na vytvorení audiovizuálnych diel v oboch projektových jazykoch.

https://www.stotinka.sk/kratky-dokument-o-madarskom-mestecku-lillafured-a-jeho-neorenesancnom-zamku/